logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Profesní zkouška - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky + studijní materiály


Termín

12. 07. 2024 - 14. 07. 2024

Místo

Praha
bude upřesněno, Praha

Závěrečná zkouška proběhne ve dnech 12.07.2024-14.07.2024. V pátek 12.07.2024 ve 14:00 probíhá písemná část, která je společná pro všechny uchazeče. V sobotu pak probíhá část ústní a praktická. V případě vysokého počtu zájemců proběhne zkouška také v neděli 14.07.2024. Popis

Absolvováním profesní zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky získáte uplatnění v široké škále institucí jako jsou dětské skupiny, mateřská centra, agentury poskytující hlídání dětí v domácnostech či mateřské školky (ve školce pedagogickému pracovníkovi chůva pouze pomáhá, neprovádí přímou pedagogickou činnost) a po úspěšném absolvování zkoušky je možné získat živnostenský list a působit samostatně v rámci vlastní podnikatelské činnosti. 

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie. Získání profesní kvalifikace je také nutným předpokladem pro vydání živnostenského oprávnění Péče o dítě do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost).

Zkouška probíhá ve dvou částech – 1. písemný test, 2. ústní a praktická zkouška. Rozsah zkoušky: písemná část 90 minut, ústní část nejméně 1,5 hodiny. Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem  a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).


Témata zkoušky

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
 • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
 • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy


Vstupní požadavky

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad


Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku zaslat také poštou na předepsaném formuláři, který Vám zašleme emailem společně s podklady k platbě po přihlášení prostřednictvím online přihlášky (viz níže).Cena

5 990 Kč/osobu (vč. DPH)
včetně studijních materiálů

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO