logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Profesní zkouška - Chůva pro děti v dětské skupině + studijní materiály


Termín

12. 07. 2024 - 14. 07. 2024

Místo

Praha
bude upřesněno, Praha

Závěrečná zkouška proběhne ve dnech 12.07.2024-14.07.2024. V pátek 12.07.2024 ve 14:00 probíhá písemná část, která je společná pro všechny uchazeče. V sobotu pak probíhá část ústní a praktická. V případě vysokého počtu zájemců proběhne zkouška také v neděli 14.07.2024. Popis

V souladu s novelou zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině.

Úspěšní absolventi zkoušky obdrží Osvědčení o profesní zkoušce, které je veřejnou listinou podobně jako vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, a je platné i v zemích Evropské unie, a získají tak profesní kvalifikací, díky které mohou být zaměstnáni v dětské skupině jako chůva.

Zkouška probíhá ve dvou částech – 1. písemný test, 2. ústní a praktická zkouška. Rozsah zkoušky: písemná část 90 minut, ústní část nejméně 2 hodiny.

Povinnou součástí státní zkoušky je vypracování písemné přípravy pro ověření kompetence Uplatňování metod a forem a její zaslání nejpozději 7 dní před konáním státní zkoušky. Při vyšším počtu přihlášených účastníků možnost rozšíření termínů zkoušky.

Témata zkoušky jsou dána hodnoticím standardem Národní soustavy kvalifikací pro profesi Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M)

Studijní materiály uchazeči obdrží v elektronické podobě po přijetí platby zkouškovného. 

 

 


Témata zkoušky

 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku
 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině


Vstupní požadavky

 • ukončené základní vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • bez logopedických vad
 • zkouška probíhá v českém jazyce


Vzhledem k požadavkům MPSV je nutné přihlášku zaslat také poštou na předepsaném formuláři, který Vám zašleme emailem společně s podklady k platbě po přihlášení prostřednictvím online přihlášky (viz níže).Cena

6 990 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO