logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Emoce v dětském věku – učte děti odmalička rozumět sobě i druhým


Termín

18. 06. 2024
9:00 - 15:30

Místo

Praha - školicí prostory "Pronájem Klimentská"
Klimentská 1443/50, Praha 1 - Nové Město 110 00

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga

2150 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Pojem „emoční inteligence“ lze definovat jako souhrn emočních dovedností, jejichž zvládnutí pomáhá cítit se lépe nám samotným, ale především ukazuje cestu, jak se citlivě a s respektem chovat k ostatním. Usnadňuje soužití s ostatními a porozumění okolí. Znamená to rozpoznat své vlastní emoce, umět je ovládnout a kultivovat, být schopný sám sebe motivovat, ale také dokázat se vcítit do pocitů druhých a prokázat společenskou obratnost v oblasti komunikace a mezilidských vztahů. A právě tento seminář je zaměřen na emoce, definici emocí, proč je důležité učit děti již odmalička emocím rozumět, mluvit o pocitech, rozeznávat je. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, učit je rozpoznávat, tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti. Pro společnost je posilování emoční inteligence bezesporu žádoucí, bohužel nebývá vždy v popředí zájmu při vzdělávání dětí a žáků.  


Vzdělávací cíle

Cílem semináře je pomoci pedagogům lépe se orientovat v problematice emocí, emoční inteligenci, prosociálních aktivitách, pochopení sebe sama. Budou představeny postupy, jak emoce vyjadřovat, jak s tím pomoci dětem, jak o emocích komunikovat s dětmi, jak je učit rozpoznávat, přijímat je, nepotlačovat, a tím posilovat jejich emoční inteligenci a prosociální dovednosti, a to praktickými ukázkami, návody a situacemi.   


Lektor

Mgr. Zdeňka Braumová, Ph.D.

Absolventka Pedagogické fakulty UJEP oboru Základy humanitní vzdělanosti a TUL v Liberci oboru Speciální pedagogika a doktorského stupně oboru Pedagogika; působila jako učitelka MŠ, ZŠ a v současnosti působí jako pedagožka na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. Ve své pedagogické i lektorské praxi se zaměřuje například na inkluzivní přístup k druhému, využití literatury ve výuce, čtenářskou gramotnost a na emoce u dětí.

Cena

2 150 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO