logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Rozvoj sluchového vnímání a fonematického uvědomování u dětí předškolního věku (webinář)


Termín

22. 05. 2024
8:00 - 13:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

6 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga

1750 Kč / osoba
Přihláška

22.5. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30Obsah

Seminář je zaměřený na otázky týkající se rozvoje a stimulace zejména sluchového vnímání u dětí předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých oblastí (naslouchání, sluchová diferenciace, sluchová paměť, sluchová analýza a syntéza, vnímání rytmu a fonematické uvědomování).

V celém semináři budou účastníkům prezentovány jednotlivé metodické postupy z oblasti rozvoje sluchového vnímání (dovedností a schopností) dětí předškolního věku, přípravných tříd a 1. tříd ZŠ. Účastníci se v semináři seznámení s příčinami možné pozdější školní neúspěšnosti. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.


Vzdělávací cíle

Seminář je zaměřen na rozšíření kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace sluchového vnímání, jehož rozvoj je významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva. Podstatné je zvolení vhodného postupu vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si seminář klade za cíl zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení daných oblastí, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU.


Lektor

Mgr. Bc. Eliška Opatřilová

Absolventka magisterského programu Speciální pedagogika Ostravské univerzity v Ostravě. Získala bakalářský titul na MU v Brně (obor Právo sociálního zabezpečení). Od roku 2010 působí jako učitelka v MŠ, kde se také věnuje vedení logopedické prevence a reedukaci v MŠ, je koordinátorkou inkluze v MŠ, speciální pedagožkou, spolupracuje s SPC a PPP. Zkušenosti při práci s dětmi i dospělými získala také jako dobrovolník v NZDM, lektorka dramatického kroužku v MŠ, hlavní vedoucí dětského tábora a lektorka kroužku keramiky pro osoby s postižením. V současné době působí jako lektorka kurzu Logopedického asistenta, dále je lektorkou dalšího vzdělávání pro pedagogy. Dále lektoruje v rekvalifikačních kurzech pro chůvy a je akreditovanou komisařkou profesních zkoušek pro chůvy. 

Cena

1 750 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO