logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga (webinář)


Termín

04. 03. 2024
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Cílová skupina

  • Pedagogové volného času
  • Vychovatelé školských zařízení
  • Asistenti pedagoga

1950 Kč / osoba
Přihláška

4.3. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah

Definice specifických poruch učení, etiologie specifických poruch učení, zásady péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga, konkrétní činnosti péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga v oblasti poznávacích funkcí (sluchová diferenciace řeči, zraková percepce, prostorová orientace, sekvence, posloupnost, paměť, pohotovost mluvidel, slovní zásoba), techniky čtení, psaní a matematických schopností, role asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení (užití praktických příkladů), plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a role asistenta pedagoga v jeho realizaci (užití praktických příkladů, role asistenta pedagoga v jejich naplňování), konkrétní příklady činnosti asistenta pedagoga v péči o žáka se specifickými poruchami učení, řízená diskuze, vyhodnocení přínosů semináře.


Vzdělávací cíle

Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky specifických poruch učení, jejich příčinami. Zjistí, jak a v jakých oblastech mohou dle svých kompetencí s těmito dětmi pracovat. Seznámí se s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem a participací asistenta pedagoga v jejich naplňování. Důraz bude kladem na roli asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy. Budou rozbíjeny schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce s dětmi se specifickými poruchami učení (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole), schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně-vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků se specifickými poruchami učení při zvládání požadavků školy.


Lektor

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Speciální pedagožka, vyučuje budoucí učitele a speciální pedagogy na pedagogické fakultě. Je členkou Národního kabinetu Matematika a její aplikace jako zástupce školního poradenského pracoviště. Působí také jako autorka a editorka pedagogických textů a podcastů. Je oponentkou v procesu revizí RVP ZV v oblasti společného vzdělávání. Praktické zkušenosti získala v mateřské, základní a střední škole na pozici speciální pedagožky, metodičky prevence, učitelky a taktéž jako ředitelka venkovské malotřídky. 

Cena

1 950 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO