logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Rizikové chování pro asistenty pedagoga (webinář)


Termín

15. 04. 2024
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Cílová skupina

 • Učitelé MŠ
 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga
 • Ředitelé školy a školských zařízení
 • Školní metodik prevence

1950 Kč / osoba
Přihláška

15.4. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah

Účastníci budou seznámeni s vybranými projevy rizikového chování nejen ve školním prostředí. Důraz bude kladen na praktické využití získaných informací.

Seminář tematicky doplňuje seminář Poruchy chování pro asistenty pedagoga.

 

 • Patologické závislosti (charakteristika závislosti, typy závislosti, závislostní chování, příčiny vzniku závislosti, charakteristika fází vzniku závislosti, důsledky závislostí)
 • vandalismus (druhy vandalismu, příčiny vandalismu nejen ve školním prostředí)
 • sexuálně rizikové chování (konkrétní oblasti rizika, poruchy sexuální preference)
 • rizikové chování v dopravě (riziko dle věku, konkrétní projevy)
 • xenofobie, rasismus, nacionalismus, antiseminismus, extremismus, homofobie (vhodné a nevhodné přístupy)
 • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie)
 • role školy v prevenci (školní metodik prevence).


Vzdělávací cíle

Účastníci se seznámí se základy problematiky rizikového chování v praxi využitelnými asistenty pedagoga. Vždy bude kladen důraz na preventivní možnosti školy v oblasti rizikového chování a možností participace asistenta pedagoga na těchto aktivitách. Bude představena spolupráce asistenta pedagoga se školním metodikem prevence.


Lektor

Mgr. Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Speciální pedagožka, vyučuje budoucí učitele a speciální pedagogy na pedagogické fakultě. Je členkou Národního kabinetu Matematika a její aplikace jako zástupce školního poradenského pracoviště. Působí také jako autorka a editorka pedagogických textů a podcastů. Je oponentkou v procesu revizí RVP ZV v oblasti společného vzdělávání. Praktické zkušenosti získala v mateřské, základní a střední škole na pozici speciální pedagožky, metodičky prevence, učitelky a taktéž jako ředitelka venkovské malotřídky. 

Cena

1 950 Kč/osobu (vč. DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO