logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Wellbeing jako součást sociálně-emočních dovedností (webinář)


Termín

15. 05. 2024
8:00 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Cílová skupina

 • Učitelé 1. stupně ZŠ
 • Učitelé 2. stupně ZŠ
 • Učitelé SŠ
 • Pedagogové volného času
 • Vychovatelé školských zařízení
 • Učitelé ZUŠ a SUŠ
 • Učitelé speciálních škol
 • Asistenti pedagoga

1950 Kč / osoba
Přihláška

15.5. 8:00 - 9:30 + 10:00 - 11:30 + 12:00 - 13:30 + 14:00 - 15:30Obsah

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj sociálně emočního učení, které přispívá k zvýšení školní úspěšnosti žáků, jejich kreativity, osobní spokojenosti, zlepšení chování, výsledků ve škole, zvýšení sebehodnoty, rozvoji sebevědomí, sociálních dovedností, redukce stresu, problémů s chováním a agresivitou.

Školení je doplněním připravované Metodiky 4R – Respekt, Rozmanitost, Rovnost & Resilience

Proces, jehož prostřednictvím si děti a mladí lidé vytvářejí a učí se uplatňovat znalosti, dovednosti a postoje potřebné k tomu, aby dokázali:

 • porozumět emocím a zvládat je
 • stanovit si pozitivní cíle a dosáhnout jich
 • cítit a vyjadřovat empatii
 • navazovat a udržet pozitivní vztahy
 • přijímat zodpovědná rozhodnutí
 • rozvíjet odolnost a schopnost zvládat změny
 • vytvářet pozitivní genderové normy
 • přispívat ke společenské soudržnosti


Vzdělávací cíle

Webinář je zaměřen na seznámení pedagogů, jak pracovat se žáky v oblasti sociálně emočního učení. Pedagogům budou představeny moderní výukové metody a aktivity, které vedou žáky ke „4R“.


Lektor

Mgr. Ivana Chramostová, Ph.D., MBA

Absolventka PF Ostravské university - obor pedagogika a psychologie, 1. stupeň ZŠ; PF UK v Praze - studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, CEMI MBA Studies Praha - Executive MBA a doktorského studia v oboru pedagogika na Dolnoslezské vysoké škole ve Wroclawi. Pracovala jako učitelka 1. st. a učitelka českého jazyka a matematiky 2. st.. Vykonávala funkci ředitelky školy a školní inspektorky. Byla hodnotitelem a zpravodajem projektů OPVK a OP VVV. Věnuje se publikační činnosti, managementu. Působí jako lektor vzdělávání dospělých.

Cena

1 950 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO