logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Kvalita sociálních služeb


Termín

20. 05. 2024
8:30 - 15:30

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2023/0303-SP/PC/VP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Pracovník v manažerské, řídicí funkci

1590 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Vzdělávací program je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří mají odpovědnost za zavádění standardů kvality sociálních služeb, jejich vyhodnocování a sledování kvality v čase. Program jim pomůže orientovat se v požadavcích na kvalitu sociálních služeb definovanou v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v hledání způsobu jejího naplňování z hlediska denní praxe. 


Vzdělávací cíle

Účastníci se seznámí s možnými způsoby a přístupy k hodnocení kvality poskytovaných služeb, s komplexností i dílčími kroky celého procesu a možnostmi jejich aplikace ve své práci. Prohloubí a upevní si stávající znalosti v oblasti požadavku na kvalitu služeb vč. naplňování standardů kvality sociálních služeb.


Lektor

Mgr. Ing. Ivana Vomáčková

Zkušená manažerka s 20 letou praxí v oblasti ekonomiky, managementu a sociálních služeb. Má dlouhodobé zkušenosti s lektorskou činností v oblasti kvalifikačních kurzů, dalšího vzdělávání a seminářů pro zaměstnance.

Orientuje se v problematice ekonomiky příspěvkových organizací, sociálních služeb, dětských skupin a vzdělávání středního managementu.

Má zkušenosti s prací v týmu, vede ekonomickou sekci APSS ČR v Ústeckém kraji a spolupracuje na Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Ústeckého kraje.

Cena

1 590 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO