logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00


Využití zahrady při práci s uživateli sociálních služeb


Termín

22. 04. 2024
9:00 - 15:30

Místo

Ostrava
bude upřesněno, Ostrava

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

A2022/0435-SP/PC/PP

Cílová skupina

  • Sociální pracovníci
  • Pracovníci v sociálních službách
  • Neformální pečovatelé

1790 Kč / osoba
Přihláška

Obsah

Účastníci budou seznámeni s historickými kořeny zahradní terapie, což bude dáno do kontextu současných sociálních služeb v jejich individuálních podmínkách. Na zahradu je v rámci kurzu nahlíženo z několika hledisek – témata „zahradničení“, tedy rovina pracovní terapie, dále relaxační, aktivizační, smyslové podněty. Otevírají se otázky k čemu má zahrada sloužit, jaké máme zdroje, podmínky a co pro smysluplné využití zahrady můžeme jako pracovníci udělat. Hledání možností „jak dostat zahradu dovnitř“ a jak život z budovy sociální služby „dostat ven“.  


Vzdělávací cíle

Účastník přichází na kurz se svými vstupními informacemi o aktuálním (ne)využití zahrady přináležející k sociální službě. V průběhu kurzu aktivně participuje na sdělovaných informacích a diskutuje o možnostech, zkušenostech, úspěších a neúspěších při využívání zahrady s klienty. Cílem je otevření mysli účastníka, posun v náhledu na využití zahrady, naučit se jak o zahradě přemýšlet, jak hledat možnosti a zdroje. Účastník odchází s plánem na využití zahrady, který je rámcový dlouhodobý a také má aspekt „co mohu udělat jinak hned zítra“.  


Lektor

Mgr. et Mgr. Pavlína Březinová

Vystudovala speciálně pedagogickou andragogiku v oboru psychopedie, somatopedie, expresivní terapie a poradenství. V této odbornosti má dlouholetou praxi v přímé práci s klienty sociálních služeb. Jako absolventka manažerského vzdělání realizuje svoji profesi na pozici vedoucí sociálních služeb. Svoji praxi a odborné vzdělání uplatňuje jako externí lektor v tématech práce s klienty s mentálním postižením s akcentem na expresivně terapeutické postupy. Je absolventkou seberozvojového kurzu „Gestalt v osobním a pracovním kontextu“ a frekventantkou psychoterapeutického výcviku v psychoanalytické psychoterapii.

Cena

1 790 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO