logo
+420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00

šablony

Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma (webinář)


Termín

28. 02. 2024 - 13. 03. 2024
8:00 - 12:00

Místo

ONLINE - webinář
odkaz bude zaslán přihlášeným 1 den před konáním

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Číslo akreditace

28936/2022-4-1041

Cílová skupina

  • Učitelé MŠ
  • Učitelé 1. stupně ZŠ
  • Učitelé speciálních škol

1950 Kč / osoba
Přihláška

Rozděleno do dvou dnů: 28.2. 8:00 – 9:30 + 10:30 - 12:00, 13.3. 8:00 – 9:30 + 10:30 - 12:00Obsah školení

Seminář nabízí pedagogům konkrétní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ. Podrobně prezentovány budou jak výchovné, tak především výukové předpoklady dítěte jako významné diagnostické vodítko připravenosti – zralosti. Přehled a zmapování základních dovedností a schopností dítěte podporuje vzájemnou interakci rodiny a školy. Bližší poznání dítěte v součinnosti s rodiči (v některých případech i ve spolupráci s dalšími odborníky, například s dětským lékařem a pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny) usnadňuje zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do školy.  


Cíle školení

Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standard pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy. Tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.  


Lektor

Mgr. Lenka Bínová

Absolventka oboru Předškolní pedagogika a Speciální pedagogika na Univerzitě Palackého v Olomouci (1992-1996); od r. 1997 odborný pedagog a speciální pedagog psycholog PPP Brno, nyní 20 let odborné praxe; od r. 2002 lektor DVPP; zaměřuje se na diagnostickou a terapeutickou práci, edukační a reedukační práci s dětmi s SPU a SPCH, vedení dětí s ADHD, ADD a jejich rodičů.

Cena

1 950 Kč/osobu (osvobozeno od DPH)

Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UZAVŘENO