Šablona

Logohrátky u předškoláků jako příprava na pohodové čtení, psaní i počítání


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Obsah školení

 Účastníci získají základní vhled do problematiky vývojových komunikačních stádií u dětí, rozpoznají základní vývojové nerovnoměrnosti v komunikaci, seznámí se s metodikou práce s dětmi s opožděným vývojem řeči a s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Součástí semináře budou také kazuistiky jednotlivých dětí, ukázky vhodných logopedických a speciálně – pedagogických pomůcek a novinky z přístupů ze zahraničí. 

Cíle školení

Cílem semináře je předáním informací podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v mateřských, ale i v základních školách pomocí komplexního přístupu k poskytování podpory dětem a žákům v předškolním vzdělávání, nabídnout jim zajímavé možnosti práce v MŠ s ohledem na úspěšné zaškolení do ZŠ tak, aby se minimalizovala školní neúspěšnost dítěte s ohledem na výsledky jeho práce.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář