Šablona

Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ (webinář)


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Kdo je žák s OMJ a kdo je cizinec?

Rovné příležitosti – nastavovaní pravidel pro příjemnou atmosféru ve vyučovacím procesu

Inkluzivní prostředí – metodická příprava pro začlenění žáka s OMJ

Inkluze žáka s OMJ – jakými způsoby podpořit dítě s OMJ

Didaktické pomůcky – jaké pomůcky mohou pomoci v rámci osvojení češtiny

Kazuistika – příklady z praxe (činnosti AP při práci se žákem, průběh vyučování)

Organizace podporující žáky s OMJ

Příklady dobré praxe

Cíle školení

Výchova a vzdělávaní žáků s odlišným mateřským jazykem je v rámci českého školství tématem, které nebylo záležitostí doposud velmi hojně zastoupenou. Vzhledem k aktuálnímu společenskému dění je toto téma velmi aktuální. Jakým způsobem s žáky pracovat a jak postupovat, abychom hodili dětem záchranný kruh spočívající ve správně zvoleném pedagogickém postupu a abychom je nenechali utopit se v prostředí, kde jsou odlišný jazyk a jiná kultura faktory způsobující znevýhodnění a překážky? Na to vše by vám měla dát odpověď právě tento seminář.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář