Šablona

Maturitní zkoušky z českého jazyka – příprava studentů na didaktický test a ústní zkoušku


Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

  • Představení testů – podoba didaktického testu, nároky na žáky.
  • Organizace zkoušek – formální organizace zkoušek včetně zaznamenávání odpovědí
  • Obsah testu – typy úloh – Katalog požadavků a jeho podrobnější rozbor 
  • Typy odpovědí – očekávaná podoba odpovědí
  • Ústní zkouška – seznam literatury – tvorba seznamu literatury, podmínky při tvorbě
  • Příprava maturitních listů – jak vybírat texty, jaké zásady neopomenout
  • Neumělecký text – rozbor – výběr textu pro Pl, souvislost s výňatkem z uměleckého textu
  • Realizace ústní zkoušky – jak využít čas na přípravu, jak vést ústní charakteristiku uměleckého i neuměleckého textu.
  • Jak pracovat s konkrétním studentem v časovém presu

Cíle školení

Seminář je zaměřen na podobu, organizaci a obsah maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, konkrétně na didaktický test a ústní zkoušku. Jedna část se podrobněji věnuje obsahu i formě didaktického testu, druhá část nabízí přípravu a samotnou realizaci ústní části maturitní zkoušky z ČJ. Dobré zvládnutí didaktického testu souvisí nejen s kvalitními znalostmi, ale také se znalostí podoby testu. Seminář dává prostor konkrétně analyzovat podobu jednotlivých typů úloh a jednotlivých typů odpovědí. Dále pedagogům představí tvorbu pracovních listů pro ústní část maturitní zkoušky, a to včetně výběru neuměleckého textu. Prostor na seminářích bude také dán konkrétnímu vedení ústní zkoušky.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář