šablony

Příklady dobré praxe ve vyučování matematiky (webinář)


Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Obsah školení

Seminář se v souvislosti se změnami v českém školství zaměřuje na aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Charakter těchto činností je velmi různorodý. V semináři budou na konkrétních ukázkách rozvedeny základní charakteristiky vhodných aktivit včetně jejich možných modifikací pro různý věk žáků.

 

Hlavní témata semináře jsou:

  • Didaktický konstruktivismus
  • Didaktické situace
  • Strategie řešení úloh
  • Ukázky konkrétních situací

Cíle školení

Cílem semináře je ukázat na konkrétních příkladech možnosti, které typy aktivit přinášejí zpestření do vyučování matematiky, a na příkladech ukázat jejich možnosti užití pro různé věkové kategorie žáků.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář