šablony

Finanční matematika pro život (webinář)


Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Hodinová dotace

4 vyučovací hodiny

Obsah školení

Seminář je zaměřen na seznámení účastníků s možnostmi začlenění prvků finanční matematiky do výuky. Důraz je kladem na užití osvojených poznatků v každodenní praxi. Příklady jsou voleny z oblastí běžného života, jako např. hospodaření domácnosti, příjmy, výdaje, finanční produkty, výpočet daní. Jsou zařazeny také ukázky projektů vhodných pro úspěšné začlenění oblasti finanční matematiky.

 

Hlavní témata semináře jsou:

  • Seznámení se základními pojmy z oblasti finanční matematiky;
  • Procenta, zlevňováni
  • Slovní úlohy
  • Úrokování (jednoduché, složené)
  • Daně

Cíle školení

Seminář je zaměřen na seznámení se s efektivními metodami a formami výuky finanční gramotnosti, hlavně na numerickou gramotnost.

Název Místo Termín
šablony
Finanční matematika pro život (webinář) ONLINE - webinář 15. 11. 2023
Název
Místo - Termín
Finanční matematika pro život (webinář)
šablony

ONLINE - webinář - 15. 11. 2023

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář