Šablona

Jak na polytechnické vzdělávání


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Tématem tvořivé dílny je nahlédnutí do různých možností výuky polytechniky, kde hlavním materiálem budou přírodniny a práce s nimi.
Účastníci semináře si vytvoří knihu na zásobník činností s přírodním materiálem. Společně prozkoumáme pozitiva a možná úskalí takové výuky.

Účastníci si ověří, že techniky lze využít jak s dětmi předškolního věku, tak školního.

Materiál, se kterým budou účastníci v průběhu semináře pracovat je běžně dostupný a nabízí širokou škálu využití. Hotové výrobky si účastníci odnesou domů. Doporučujeme pracovní oblečení.

Cíle školení

Účastníci získají zásobník činností a námětů.

Účastníci samostatně uplatní vlastní fantazii, ve které aplikují nově získané dovednosti a náměty.

Účastníci navrhují další témata a způsoby pro výuku nebo tvoření.

Účastníci vyhodnotí použitelnost pro jejich ŠVP i práci v jejich zařízení.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář