šablony

Škola a distanční výuka – práva, povinnosti a možnosti (webinář)


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

České školství není na distanční formu vzdělávání zvyklé. Proto se při jejím zavedení objevila řada problémů. Vznikají interpretační otázky ohledně nových školských předpisů, změny s sebou nesou i spory s rodiči vzdělávaných žáků. Pokud se také potýkáte se souvisejícími otázkami, můžete je na webináři sdílet a vyslechnout si stanovisko k právním otázkám.
Co zákon chápe jako distanční vzdělávání? Existuje rozdíl mezi distanční a online formou vzdělávání? Jak vzdělávat žáky, kteří jsou „offline“? Jaké kompetence mají ředitelé ve vztahu k distanční výuce? Jaké jsou povinnosti rodičů a žáků? Lze si výuku nahrávat? Na tyto a mnohé další otázky odpoví náš webinář, neboť během podzimního uzavření škol se ukázala celá řada problémů, na které školský zákon nepřináší výslovnou odpověď. Probereme také, jak řešit spory se zákonnými zástupci odmítajícími distanční výuku či aktuálně platné nařízení MŠMT ČR.

Cíle školení

Cílem semináře je poskytnutí základných informací týkajících se práv a povinností školy, žáku a rodičů v průběhu pandemické krize.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář