Šablona

Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka – příprava žáků


Číslo akreditace

28092/2021-4-972

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

  • Představení testů – podoba testů, cíl testů, rozbor požadavků Cermatu, podoba testů
  • Organizace přípravy a zkoušky – jak lze k přípravě na zkoušku a ke zkoušce přistupovat
  • Uspořádání jednotlivých otázek v testu + typy úloh – nejčastější kombinace typu úlohy a typu odpovědi
  • Typy odpovědí – jak odpověď správně zaznamenat, jak je odpověď uznána/neuznána, jaké možnosti mohou nastat?
  • Jak žáky připravit komplexně během jednoho roku?
  • Jak pracovat s konkrétním studentem v omezeném časovém prostoru
  • Jak vést přípravu žáků  - jakou jim udělat koncepci (možnosti), jak vytvořit učební plán v malém časovém prostoru, jaké úkoly dát žákům do samostatné přípravy, jak jim poskytnou zpětnou vazbu, jaké se nabízejí strategie při plnění JZD

Cíle školení

Seminář je koncipován tak, aby pedagogové získali základní představu o podobě Jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, a to pro všechny věkové kategorie (5. třída, 7. třída, 9. třída). Díky znalostem o obsahu i formě budou moci vést své přípravy žáků tak, jak to daná skupina žáků vyžaduje. Pedagogové díky teoretickým vědomostem budou moci svou přípravu žáků koncipovat tak, aby si žáci osvojili jednotlivou podobu otázek a odpovědí v didaktickém testu, budou moci cíleně pracovat se silnými, ale i slabšími stránkami žáků a vést je k co nejvhodnější strategii, která povede ke kvalitnímu výsledku v didaktickém testu.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář