Šablona

Dejme každému šanci prožít úspěch – motivace a aktivizace žáků na 2. stupni ZŠ


Číslo akreditace

34598/2019-2-1180

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníci budou seznámeni s pojmem kompetence k učení (metakognice a autoregulace při učení, sebepojetí žáka versus školní úspěšnost – praktické rady do hodin).

Představeny budou metody a formy práce podporující motivaci a aktivizaci žáků, s důrazem na učení s porozuměním a heuristický přístup k výuce.

Seminář poukáže na možnosti, jak v žácích vybudit motivaci vnitřní – chuť něco se dozvědět, pro něco se nadchnout a dotáhnout do konce. Dále se seminář zaměří na přiblížení podmínek pro lepší učení vycházejících z integrované tematické výuky Susan Kovalikové a Brain Gym a výuku podle učebních stylů (Dunnovi –VARK – učení všemi smysly, globální – analytičtí, individuální – skupinová – kooperativní práce žáků, zážitkové učení).

Zmíněn bude také význam sebereflexe a sebehodnocení žáků a základní principy jejich podpory ze strany učitele.

Cíle školení

V semináři se učitelé dozvědí, jak přimět žáka k převzetí zodpovědnosti za vlastní proces učení. Seminář poukáže na roli učitele v konstruktivní škole – podpůrná činnost při metakognitivních procesech žáka  - při sebereflexi a sebehodnocení vlastních silných a slabých stránek.

Seminář nabídne učitelům konkrétní metody a formy práce, učitelé budou mít možnost si vyzkoušet v nabídnutých aktivitách. Ty kladou důraz na učení s porozuměním a je možné je zařadit do jakékoli hodiny, případně budou nabídnuty alternativy jednotlivých metod pro další inspiraci učitelů.

Učitelé budou seznámeni s teorií učebních stylů podle Dunnových, zjistí důvody pro výuku podle učebních stylů, získají náměty, jak v početné třídě zohlednit učební styl každého z žáků.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář