Šablona

Předadaptační proces v mateřské škole (webinář)


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

5 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřen na problematiku adaptace dítěte na prostředí mateřské školy a učitelku ještě před zahájením docházky a to společně s rodičem formou herních odpolední.    

 

Zaměření na:

- specifika adaptace dětí ve věku dvou až tří let, fáze adaptačního procesu

- rozdíly ve vývoji dvou, tří a čtyřletých dětí (úvod do vývojové psychologie s ohledem na věkové zvláštnosti a zařazování již dvouletých dětí do kolektivu mateřské školy)

- spolupráce rodiny a mateřské školy při úspěšné adaptaci dítěte na mateřskou školu

- problémy, které se mohou během adaptačního procesu objevit, jejich možné příčiny a návrhy řešení

- pořádání Odpolední pro maminky s dětmi v mateřské škole – jak mohou probíhat, na co je dobré se připravit (připravenost prostředí i učitelky)

- využití příkladů z vlastní praxe – na nich srovnání adaptace dětí, které Odpoledne pro maminky s dětmi nenavštěvovaly

- návrhy činností a aktivit pro bezproblémovou adaptaci dětí

Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s méně obvyklou formou, jak připravit dítě na vstup do mateřské školy a jak zvládnout adaptaci na mateřskou školu s minimem obtíží. Na příkladech z praxe porovnají, zda a v čem je tato forma spolupráce s rodinou přínosná. Dozví se, jak mohou podobná setkání připravit a čemu se mohou věnovat tak, aby společně strávený čas byl maximálním přínosem pro obě strany.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář