Šablona

Dítě s nadprůměrným intelektem v MŠ a na 1. stupni ZŠ (webinář)


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřen na problematiku identifikace a rozvoj nadprůměrně intelektově nadaného dítěte předškolního a mladšího školního věku

 

Zaměření na:

  • vymezení základních pojmů souvisejících s nadáním a uvedení do problematiky (vloha, schopnost, nadání, talent, genialita, inteligence, tvořivost, čím je nadání ovlivněno)
  • seznámení s historickými kořeny současných přístupu ke studiu nadání (biologická, patologická, psychoanalytická, enviromentální linie, vybrané názory odborníků v průběhu historie až do současnosti)
  • oblasti, v nichž se nadání může projevit (přehled základních oblastí podle autorů)
  • zvláštnosti, které se u nadaných dětí mohou vyskytnout – charakteristiky a projevy nadaných dětí (v sociálních vztazích, komunikaci, citové oblasti, kombinace nadání s mentálním postižením)
  • spolupráci rodiny s institucemi – mateřskou školou, pedagogickou - psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, organizací Mensa a s tím související problematika identifikace nadání
  • demonstrace častých problémů nadaných dětí na příkladech z praxe, možnosti jejich řešení
  • seznámení se základní literaturou vhodnou k samostudiu dostupnou v českém jazyce, možnost prohlédnutí

Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit i případnými obtížemi, které tento jev často doprovází. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech dlouhodobě sledovaných dětí z praxe. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář