Šablona

Nadané dítě v mateřské škole (webinář)


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

5 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřen na problematiku identifikace a rozvoje nadprůměrně intelektově nadaného dítěte předškolního věku.

 

Zaměření na:

- vymezení základních pojmů souvisejících s nadáním a uvedení do problematiky (vloha, schopnost, nadání, talent, genialita, inteligence, tvořivost, čím je nadání ovlivněno)

- seznámení s historickými kořeny současných přístupu ke studiu nadání (biologická, patologická, psychoanalytická, enviromentální linie, vybrané názory odborníků v průběhu historie až do současnosti)

- oblasti, v nichž se nadání může projevit (přehled základních oblastí podle autorů)

- zvláštnosti, které se u nadaných dětí mohou vyskytnout – charakteristiky a projevy nadaných dětí (v sociálních vztazích, komunikaci, citové oblasti, kombinace nadání s mentálním postižením)

- spolupráci rodiny s institucemi – mateřskou školou, pedagogickou - psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, organizací Mensa a s tím související problematika identifikace nadání

- demonstrace častých problémů nadaných dětí na příkladech z praxe, možnosti jejich řešení

- seznámení se základní literaturou vhodnou k samostudiu dostupnou v českém jazyce, možnost prohlédnutí

Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s vymezením pojmu nadané dítě a dalšími souvisejícími pojmy, některými metodami identifikace nadaných a zvláštnostmi, kterými se nadané děti mohou projevovat a tím na své nadání upozornit. Vše bude demonstrováno na konkrétních případech z praxe, včetně jednoho dlouhodobě sledovaného dítěte, u kterého lze velmi dobře pozorovat vývojové charakteristiky nadaného dítěte. Seznámí se také s některými organizacemi a institucemi, které se nadaným dětem předškolního věku věnují.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář