Šablona

Prevence stresu a syndromu vyhoření koučovací metodou Inner Game


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

O Vnitřní hrě – Základní charakteristika metody Inner Game. Principy nehodnotícího vnímání, sebedůvěry a vědomé volby. Mapování stresu, určení jeho hladiny. Syndrom vyhoření – příčiny a projevy. Vnitřní dialogy – naše dvě Já a jejich reakce na zátěžové situace. Reakce na stres Boj-Útěk-Strnutí, alternativní chování – naše tři mozky, zpracování emocí a získání odstupu.

Posílení vnitřní stability  - Zaměření se na vnitřní zdroje, praktické osvojení principů Vnitřní hry. Stabilita v životě, zdroje i stresory – technika „Strom stability“. Posílení sebedůvěry – vytvoření zásobárny zdrojů, technika „Osobního štítu“. Převzetí zodpovědnosti za vlastní postoje a prožívání.

Praktické nástroje Vnitřní hry - techniky pro posílení stability a odolnosti. Technika STOP – získání odstupu, otázky podporující nadhled, propojení logiky, intuice i pocitů. Technika Tři otázky o míře kontroly – co ovlivňujeme a co ne, co bychom mohli ovlivnit, ale neděláme to. Technika Kouzelné pero – napojení na vnitřní zdroje, sebepřijetí. Technika Transpozice – změna postoje ke stresu a konfliktu, posílení schopnosti vidět problém i očima druhého. Technika Redefinování – získání nového postoje, opuštění představ, které vyvolávají stres.

Cíle školení

Účastník kurzu si zvýší odolnost proti stresovým situacím. Zmapuje si vnitřní dialogy, které oslabují nebo posilují jeho stabilitu. Naučí se rozpoznávat hladinu stresu, pozná svou typickou reakci na stres. Dokáže najít své zdroje i faktory, které ohrožují jeho stabilitu.  Posílí svou sebedůvěru a sebevědomí pomocí pozitivního postoje k sobě. Naučí se, jak zvládat odmítnutí i jak získat odstup od kritiky druhých. Seznámí se s hlavními praktickými nástroji Vnitřní hry, dokáže je využít ve svém pracovním i osobním životě.

Po absolvování kurzu účastník zvýší akceptaci k sobě i druhým, převezme zodpovědnost za své reakce, dokáže získat nadhled a změní své dosavadní neefektivní reakce na stresující situace.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář