Šablona

Jak učit, a nikoli sebe i žáky mučit


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřený na výchovně vzdělávací proces z pohledu vyučovacích stylů pedagoga, učebních stylů žáků, na výukové metody, na učební plány vycházející z RVP, ŠVP, na individualizaci výuky s vhodným nastavením požadavků na žáky, na vyučovací hodinu z pohledu její stavby s využitím různých výukových metod zohledňujících individuální nastavení pro jednotlivé žáky i žáky se SPUCH, na nastavení spolupráce s rodinou ve smyslu domácí přípravy, na zpětnou vazbu jako na podporující způsob hodnocení žákovy práce. Součástí semináře je zařazení konkrétních postupů, nápadů a inspirace k posilování jednotlivých oblastí efektivní výuky.

 

Ve školení bude například:

- vyučovací styly učitelů a jejich vliv na žáky, učební styly žáků a jejich vliv na zvládání nároků výchovně-vzdělávacího procesu, vyučovací styl učitele versus učební styl žáka, jaký je můj vyučovací styl

- výukové metody - základní dělení a jejich využití, výuka z pohledu obsahu učiva - RVP, ŠVP, tematické plány - individualizaci výuky, vyučovací hodina - plán - cíl, obsah, zhodnocení, zpětná vazba žáků, konkrétní nápady z praxe

- spolupráce mezi pedagogem a žákem - nastavení pravidel, požadavky na domácí přípravu, nastavení efektivní spolupráce s rodiči, specifika při práci s dětmi se SPUCH a zapojení jejich rodičů do vzdělávání, různé formy ověřování vědomostí, zpětná vazba

- o co se opřít v legislativě, co dělat, když něco nefunguje

Cíle školení

Cílem semináře je:

1. uvědomit si souvislosti mezi vyučovacím stylem učitele a učebním stylem žáka a vliv této souvislosti na žákovu úspěšnost ve vzdělávání

2. inspirovat konkrétními postupy, metodami, nápady k obohacení a zefektivnění výuky

3. stavba vyučovací hodiny, efektivní propojení jednotlivých částí vyučovací hodiny 

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář