Šablona

Všímavost– o přístupu mindfulness v životě pedagoga


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

O všímavosti - pozornost a všímavost k přítomnosti jako podpora stability, klidu a nehodnotícího přístupu. Definice pojmů a jejich vysvětlení na praktických ukázkách. Problémy s pozorností u dětí i dospělých. Vývoj všímavosti, vědecké poznatky a přínos pro učitele i žáky.

Blokování všímavosti – udržování mysli v minulosti a budoucnosti – zdroj stresu, obav a úzkostí. Myšlenkové pasti - předsudky, černobílé vidění, tunelové myšlení, utvrzování se, skupinová konformita - příklady z pedagogické praxe.

Techniky všímavosti pro učitele – práce s dechem, všímavost k pocitům a myšlenkám, vnitřní pozorovatel, otevřený a nehodnotící laskavý postoj, nácvik všímavosti pomocí jídla (čokoládová a hrozinková meditace). Zažívání flow. Všímavé naslouchání.

Metody všímavosti a pozornosti pro práci s napětím, vztekem, kritikou a pro podporu sebeúcty a sebevědomí.

Aktivity a tipy pro zesílení pozornosti a všímavosti u žáků – vnímání těla, pocitů, myšlenek.

Cíle školení

Účastník kurzu dokáže redukovat svůj stres a napětí. Naučí se techniky, které povedou k jeho celkovému zklidnění a k posílení jeho pozornosti.  Rozliší myšlenkové modely, které jsou zdrojem stresu a napětí. Vyzkouší si otevřený nehodnotící postoj a posílí svou psychickou odolnost a spokojenost. Dokáže vnést principy mindfulness do vztahu s žáky – kultivuje svou otevřenost, laskavost a přístupnost a podpoří tyto aspekty i u nich. Zvýší svou vyrovnanost a posílí své charisma.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář