Šablona

Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)


Číslo akreditace

21055/2021-4-788

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je určený pro začínající učitele, kteří přichází nově do praxe. Je sestavený jako průvodce hlavními oblastmi, se kterými se nový učitel v systému školy potkává. Soustředí se na konkrétní rady a inspirace vycházející z praxe zejména v těchto oblastech - učitel ve své roli učitele, učitel a chod školy, učitel a kolegové, učitel a žáci, učitel a rodiče, učitel jako soukromá osoba. Součástí semináře je vzájemné sdílení, rozbor konkrétních situací účastníků.

 

Ve školení bude například:

- začínající učitel v chodu školy - legislativa, ŠVP, tematické plány, BOZP, organizační řády, dokumentace školy, způsob fungování systému školního roku, pracovní doba, povinnosti a práva zaměstnance, učitel a kolegové - kompetence jednotlivých pracovníků školy, systém fungování metodické podpory učitelů

- učitel ve své roli učitele - povinnosti, kompetence a práva učitele, učitel a žáci - dokumentace žáka, žáci se SPUCH, výuka, kázeň, hranice, psychohygiena, kde hledat pomoc a podporu

- učitel a rodiče - způsob komunikace s rodiči, na co si dát v komunikaci s rodiči pozor, na jaké informace má rodič právo, vedení schůzky s rodičem, třídní schůzky, kde hledat podporu a pomoc,  učitel jako soukromá osoba - jak nastavit hranice v kontaktech mimo školu, jak se začlenit do komunity

 

Cíle školení

Cílem semináře je:

1.     ujasnění si postavení začínajícího učitele v chodu školy a v celé šíři oblastí, se kterými je začínající učitel v konfrontaci

2.     inspirace začínajících učitelů konkrétními nápady, postupy, návody, jak zvládnout nároky své profese

3.     hledání odpovědí na konkrétní situace z praxe účastníků

Název Místo Termín
Šablona
Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář) ONLINE - webinář 21. 09. 2022
Název
Místo - Termín
"Šablona" - Jak rozchodit nové učitelské boty (webinář)
Šablona

ONLINE - webinář - 21. 09. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář