Šablona

Co bude po distanční výuce – zamyšlení pedagoga


Číslo akreditace

8574/2021-4-402

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Dlouhá doba izolace
Brainstorming účastníků – hledání plusů a mínusů
Reflexe brainstormingu, pojmenování stěžejních oblastí
 
Jak jsou na tom děti
Workshop na toto téma – odborné popsání stavu dle zkušeností pedagogů
Práce se získanými informacemi, skupinová práce dle oblastí a témat
Východiska a řešení
 
Důsledky distanční výuky ovlivňující klima třídy
Dlouhodobá odloučenost spolužáků
Neexistence třídních pravidel
Možná ztráta pozic ve třídě nebo jejich znovuhledání
Opětovné vyvolání potřeby k učení se, někam patřit a někým být
Tvorba pozitivní pracovní atmosféry ve třídě
 
Aktivizace žáků prostřednictvím prožitku a aktivit
Aktivity na posílení vztahů ve třídě a podporu spolupráce
Aktivity na motivaci k učení – přiměřené výzvy
Evokační metody

Cíle školení

Téměř rok dlouhá distanční výuka si vyžádala mnoho změn ve školách a školských zařízeních. Osobní zkušenosti a odborný náhled pedagogů jsou v semináři východiskem pro znovunastartování prezenční výuky ve školách. Seminář nabízí pedagogům tuto platformu k evaluaci distanční výuky a hledání cest k nastartování sebe i žáků do prezenční výuky.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář