šablony

Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga


Číslo akreditace

40286/2020-4-1065

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Definice specifických poruch učení, etiologie specifických poruch učení, zásady péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga, konkrétní činnosti péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga v oblasti poznávacích funkcí (sluchová diferenciace řeči, zraková percepce, prostorová orientace, sekvence, posloupnost, paměť, pohotovost mluvidel, slovní zásoba), techniky čtení, psaní a matematických schopností, role asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení (užití praktických příkladů), plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a role asistenta pedagoga v jeho realizaci (užití praktických příkladů, role asistenta pedagoga v jejich naplňování), konkrétní příklady činnosti asistenta pedagoga v péči o žáka se specifickými poruchami učení, řízená diskuze, vyhodnocení přínosů semináře.

Cíle školení

Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky specifických poruch učení, jejich příčinami. Zjistí, jak a v jakých oblastech mohou dle svých kompetencí s těmito dětmi pracovat. Seznámí se s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem a participací asistenta pedagoga v jejich naplňování. Důraz bude kladem na roli asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy. Budou rozbíjeny schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce s dětmi se specifickými poruchami učení (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole), schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně-vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků se specifickými poruchami učení při zvládání požadavků školy.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář