Šablona

Specifické poruchy učení pro asistenty pedagoga


Číslo akreditace

40286/2020-4-1065

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Definice specifických poruch učení, etiologie specifických poruch učení, zásady péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga, konkrétní činnosti péče o tyto děti v kompetencích asistenta pedagoga v oblasti poznávacích funkcí (sluchová diferenciace řeči, zraková percepce, prostorová orientace, sekvence, posloupnost, paměť, pohotovost mluvidel, slovní zásoba), techniky čtení, psaní a matematických schopností, role asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení (užití praktických příkladů), plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán a role asistenta pedagoga v jeho realizaci (užití praktických příkladů, role asistenta pedagoga v jejich naplňování), konkrétní příklady činnosti asistenta pedagoga v péči o žáka se specifickými poruchami učení, řízená diskuze, vyhodnocení přínosů semináře.

Cíle školení

Účastníci se seznámí se základními teoretickými východisky problematiky specifických poruch učení, jejich příčinami. Zjistí, jak a v jakých oblastech mohou dle svých kompetencí s těmito dětmi pracovat. Seznámí se s plánem pedagogické podpory a individuálním vzdělávacím plánem a participací asistenta pedagoga v jejich naplňování. Důraz bude kladem na roli asistenta pedagoga v péči o žáky se specifickými poruchami učení. V rámci řízené diskuze bude docházet k předávání příkladů dobré praxe a odpovědím na konkrétní dotazy. Budou rozbíjeny schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce s dětmi se specifickými poruchami učení (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole), schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce, schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně-vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků se specifickými poruchami učení při zvládání požadavků školy.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář