Šablona

Zápis do prvních tříd ZŠ z různých úhlů pohledu – obsah, rozsah a forma


Číslo akreditace

6873/2022-4-422

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář nabízí pedagogům konkrétní informace o tom, co by mělo dítě zvládnout před vstupem do ZŠ. Podrobně prezentovány budou jak výchovné, tak především výukové předpoklady dítěte jako významné diagnostické vodítko připravenosti – zralosti. Přehled a zmapování základních dovedností a schopností dítěte podporuje vzájemnou interakci rodiny a školy. Bližší poznání dítěte v součinnosti s rodiči (v některých případech i ve spolupráci s dalšími odborníky, například s dětským lékařem a pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny) usnadňuje zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do školy.  

Cíle školení

Seminář si klade za cíl nabídnout určitý konkrétní standard pro tvoření obsahové náplně zápisů do 1. tříd, který by měl jednoznačně vycházet a navazovat na klíčové kompetence RVP pro MŠ. Pedagogové obdrží i písemné materiály s informacemi, ve kterých oblastech mohou samy rodiče svoje dítě lépe připravit na vstup do školy. Tyto základní sepsané informace mohou poskytnout v den zápisů rodičům.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář