Šablona

Specifické poruchy učení – jak nejlépe porozumět dítěti s SPU


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

18 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář pro pedagogické pracovníky je zaměřený na problematiku specifických poruch učení, která je v mnoha ohledech příčinou možného školního neúspěchu u jinak normálně nadaných dětí.  Seminář seznámí účastníky se základní terminologií a poskytne jim základní znalosti pro primární vstupní pedagogickou diagnostiku specifických poruch učení – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Tím se zvýší jejich kompetence a budou schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU vzhledem k zohlednění jejich speciálně vzdělávacích potřeb.

Cíle školení

Cílem kurzu je účastníky seznámit dopodrobna s problematikou SPU – dysgrafie, dyslexie a dysortografie. Seminář si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů v základní diagnostice SPU  – jak rozpoznat projevy, jak je správně vyhodnotit…Dále si klade za cíl rozšířit kompetence učitelů o nejvhodnější přístupy k dětem s  SPU v běžných hodinách a třídách. Probrány budou formy práce a možnosti hodnocení těchto dětí.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář