Šablona

Specifika SPU na 2. stupni ZŠ


Číslo akreditace

21883/2020-4-662

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je určen pedagogům, kteří se při své práci na 2. stupni základních škol setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení. Školení se zaměří na seznámení se specifiky SPU vzhledem k vývojové fázi jedince (střední a starší školní věk) a vzhledem k osnovám předmětů na 2. stupni ZŠ (výuka jazyků, matematika, fyzika, chemie, zeměpis, občanská nauka, dějepis, tělesná a pracovní výchova). Významná část semináře bude věnována možnostem reedukace a zohlednění jednotlivých projevů SPU (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). Součástí obsahu bude také sekundární problematika SPU a modelové způsoby řešení s ohledem na možnosti učitele. V závěru budou představeny možnosti kariérového poradenství u dětí s SPU, studijní předpoklady a jejich uplatnění na trhu práce.  

Cíle školení

Cílem semináře je rozšířit účastníkům pedagogické kompetence v oblasti péče o žáky s SPU na 2. stupni ZŠ. Důraz bude kladen nejen na základní seznámení s problematikou SPU, ale také na možnosti reedukace a zohlednění projevů. V neposlední řadě školení také nabídne přesah ke specifikům výuky na 2. stupni ZŠ – vztah k výuce předmětů, kariérové poradenství a budoucí uplatnění na trhu práce.    

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář