šablony

Specifika SPU na 2. stupni ZŠ


Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je určen pedagogům, kteří se při své práci na 2. stupni základních škol setkávají s dětmi se specifickými poruchami učení. Školení se zaměří na seznámení se specifiky SPU vzhledem k vývojové fázi jedince (střední a starší školní věk) a vzhledem k osnovám předmětů na 2. stupni ZŠ (výuka jazyků, matematika, fyzika, chemie, zeměpis, občanská nauka, dějepis, tělesná a pracovní výchova). Významná část semináře bude věnována možnostem reedukace a zohlednění jednotlivých projevů SPU (dysgrafie, dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie). Součástí obsahu bude také sekundární problematika SPU a modelové způsoby řešení s ohledem na možnosti učitele. V závěru budou představeny možnosti kariérového poradenství u dětí s SPU, studijní předpoklady a jejich uplatnění na trhu práce.  

Cíle školení

Cílem semináře je rozšířit účastníkům pedagogické kompetence v oblasti péče o žáky s SPU na 2. stupni ZŠ. Důraz bude kladen nejen na základní seznámení s problematikou SPU, ale také na možnosti reedukace a zohlednění projevů. V neposlední řadě školení také nabídne přesah ke specifikům výuky na 2. stupni ZŠ – vztah k výuce předmětů, kariérové poradenství a budoucí uplatnění na trhu práce.    

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář