šablony

Dyskalkulie - reedukace


Číslo akreditace

8942/2023-5-472

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

Seminář poskytne pedagogům kromě základního vhledu do problematiky dyskalkulie také praktické příklady námětů, jak dyskalkulii zohledňovat ve výuce a jak vhodně postupovat při její reedukaci.

V praktických ukázkách si učitelé vyzkouší pracovat s kompenzačními a reedukačními pomůckami. Vzájemně si vymění zkušenosti z práce s těmito dětmi a budou jim předány náměty na individuální i skupinové reedukační hodiny.

 

Školení zahrne tato témata:

 

          Co je to specifická vývojová porucha matematických schopností neboli dyskalkulie

          Rozpoznání specifické vývojové poruchy matematických schopností

          Pedagogická diagnostika specifických obtíží

          Informace ze zpráv školského poradenského zařízení

          Praktické ukázky reedukace dyskalkulických obtíží

          Reedukace předčíselných dovedností

          Reedukace v oblasti numerací (představy čísla)

          Reedukace v oblasti matematických operací

          Reedukace v oblasti logického úsudku (slovní úlohy)

          Sestavení reedukačního plánu

          Práce s kompenzačními pomůckami

          Kazuistické případy dyskalkulických dětí

         Otázka přístupu učitele k žákovi s dyskalkulií a možnosti rodičů

Cíle školení

 

Cílem semináře je účastníkům zprostředkovat problematiku dyskalkulie po stránce nápravných cvičení a opatření, která mohou pedagogové využít ve své praxi ve výuce. Téma semináře budou dokreslovat zkušenosti z praxe lektora.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář