Šablona

Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru


Číslo akreditace

21883/2020-4-662

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

 

‒       Úvod do základů týmové spolupráce

‒       Motivace k týmové spolupráci v pedagogickém sboru

‒       Teorie týmových rolí

‒       Soulad a konflikt potřeb pedagogů a zájmů či potřeb školy

‒       Specifika komunikace zaměřené na spolupráci v týmu pedagogů

‒       Principy účinné zpětné vazby a její využití v efektivní týmové komunikaci

‒       Budování kultury organizace z pozice vedoucích pracovníků ve škole

‒       Možnosti vlivu zaměstnanců na utváření týmového klimatu ve škole

‒       Metody práce s emočním napětím v týmu

‒       Přehled kazuistik ze školského prostředí

Cíle školení

 

Porozumění psychologickým principům a procesům týmové spolupráce mezi pedagogy ve škole. Orientace v týmových rolích zastoupených v týmu i v jejich motivaci k týmové spolupráci. Osvojení principů účinné zpětné vazby a jejího využití v týmové komunikaci. Porozumění tématu klimatu a kultury organizace, na jehož utváření se podílí vedoucí i jednotlivý zaměstnanci školy. Posílení vnímavosti k emocím a kvalitě vztahů a dovednosti s napětím v týmu pracovat.

Název
Místo - Termín
"Šablona" - Budování týmové spolupráce v pedagogickém sboru
Šablona

Praha - 01. 11. 2022

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář