Šablona

Praktikum literární výchovy - základ


Číslo akreditace

1130/2023-4-223

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Obor Český jazyk a literatura je komplexní obor, měl by být, nemělo by docházet k oddělování neoddělitelného – předměty s největší hodinovou dotací (RVP). Tradičně se ve školní praxi odděluje ČJ, literární výchova + sloh (jazyková výuka). Avšak obor by měl být celkově zakotven v umění. Obsahem literární složky českého jazyka jsou texty, které nás přibližují ke kultuře a tradici, pomáhají chápat svět a poskytují čtenářský, tedy estetický zážitek. Literární výchova má tedy možnost působit nejen na rozum, ale také na city, vůli, charakter dítěte, ovlivňovat jeho vkus a tvořivost. Neměla by se opomíjet jazyková a myšlenková tvořivost. Konkrétně bude obsah tvořit například problematika čtení, interpretace mimočítankových ukázek, práce s ilustrací, práce s pohádkou,…  

Cíle školení

Cílem semináře je seznámení s možnými metodami vzdělávání v literární výchově. Posluchači zjistí, jak lze originálně pracovat s čítankami, učebnicemi. Bude představeno, jak lze pracovat s literárními texty dětské literatury, tak, aby byla literární výchova brána jako tvořivě pojatá nauka. Bude kladen důraz na čtení u žáků a rozvíjení dovedností, které umožňují žákům literární texty dětské četby nejen chápat, ale i prožívat.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář