Šablona

Praktikum literární výchovy - základ


Číslo akreditace

424/2020-4-193

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Obor Český jazyk a literatura je komplexní obor, měl by být, nemělo by docházet k oddělování neoddělitelného – předměty s největší hodinovou dotací (RVP). Tradičně se ve školní praxi odděluje ČJ, literární výchova + sloh (jazyková výuka). Avšak obor by měl být celkově zakotven v umění. Obsahem literární složky českého jazyka jsou texty, které nás přibližují ke kultuře a tradici, pomáhají chápat svět a poskytují čtenářský, tedy estetický zážitek. Literární výchova má tedy možnost působit nejen na rozum, ale také na city, vůli, charakter dítěte, ovlivňovat jeho vkus a tvořivost. Neměla by se opomíjet jazyková a myšlenková tvořivost. Konkrétně bude obsah tvořit například problematika čtení, interpretace mimočítankových ukázek, práce s ilustrací, práce s pohádkou,…  

Cíle školení

Cílem semináře je seznámení s možnými metodami vzdělávání v literární výchově. Posluchači zjistí, jak lze originálně pracovat s čítankami, učebnicemi. Bude představeno, jak lze pracovat s literárními texty dětské literatury, tak, aby byla literární výchova brána jako tvořivě pojatá nauka. Bude kladen důraz na čtení u žáků a rozvíjení dovedností, které umožňují žákům literární texty dětské četby nejen chápat, ale i prožívat.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář