Šablona

Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ


Číslo akreditace

26332/2019-2-959

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

1.     Vymezení pojmu školské poradenské zařízení. Legislativní vymezení

2.     Druhy zdravotního postižení a zdravotního znevýhodnění. Druhy školských poradenských zařízení

3.     Standardní činnosti školských poradenských zařízení. Objednávka služeb školského poradenského zařízení

4.     Doporučení ke vzdělávání, struktura a práce se závěry a doporučeními. Speciální a inkluzivní vzdělávání, klady a úskalí. Doporučené podmínky, prostředí a pomůcky při vzdělávání žáků se zdravotním postižením

5.     Specifika psychických zvláštností rodičů žáků se zdravotním postižením

6.     Spolupráce školského poradenského zařízení s účastníky vzdělávání – klient a jeho zákonní zástupci, školní poradenské pracoviště, ředitel školy, třídní učitel a další pedagogové (asistent pedagoga)

7.     Zodpovězeny budou nejčastější dotazy na možnosti a postup při zajištění podpůrných opatření ze strany ZŠ, dále budou účastníkům poskytnuty informace k zajišťování pozice asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se SVP, s přiznaným odpovídajícím stupněm PO.

8.     Spolupráce ŠPZ s MŠ a ZŠ na sestavení podpůrných opatření V souvislosti a návaznosti na další podporu vztahující se k danému stupni PO – úprava organizace v rámci ZŠ

·       vytvoření plánu pedagogické podpory PLPP

·       organizační forma -  pedagogické intervence

·       předmět speciálně pedagogické péče

·       speciálně pedagogická péče                                              

9.     Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, jeho úpravy, hodnocení a kontrola

Cíle školení

Cílem semináře je poskytnout pedagogům informace o činnosti ŠPZ a možnostech jak ŠPZ využít při podpoře inkluzivního vzdělávání ve spolupráci s MŠ a ZŠ.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář