Šablona

Projektové vyučování na ZŠ


Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníkům bude nabídnut pestrý zásobník aktivit, metod a postupů do projektového vyučování, aktivního činnostního učení napříč předměty v kooperativních skupinách. Účastníci se seznámí s kritérii projektového vyučování (co je a co není projektové vyučování), se strukturou tvorby školního projektu a se stylem výuky ke kterému se má v praxi dospět školská reforma, tedy vyučovat aktivním činnostním učením napříč předměty v kooperativních skupinách. Budou jim předloženy různé směry a přístupy ve světě s důrazem na nejefektivnější tzv. ,,finský model". Dotkneme se otázek hodnocení žáků v kooperativních skupinách, očekávaných výstupů, pracovních listů- šablon - učebnic, efektivity výuky frontální a kooperativní v blízké budoucnosti čes. školství, aktivizace žáků, kooperativních modelů. Účastníci se pokusí sami v kooperativních skupinách vytvořit svůj vlastní školní projekt. Většinu aktivit si účastníci sami vyzkouší a prožijí. Seminář bude doplněn videozáznamem ze školní praxe (sestřihy, průběh a prezentace školních projektů a projektových dnů).  

Cíle školení

Účastníci se seznámí s kritérii projektového vyučování v kooperativních skupinách a se strukturou tvorby školního projektu. Získají portfolio metod a aktivit pro projektové vyučování a seznámí se se způsobem výuky a její praktickou realizací, ke které má dospět školská reforma.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář