Šablona

Podnikavost ve výuce


Číslo akreditace

26332/2019-2-959

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Kreativní techniky výuky podnikavosti – brainstorming, brainwriting, asociační řady, myšlenkové mapy

Koučovací přístup ve výuce – koučink, možnosti koučinku ve výuce, individuální vs. týmový koučink

Podnikavost jako životní styl - vlastnosti, schopnosti a dovednosti podnikatele

Předpoklady podnikatelského úspěchu – příklady dobré praxe, identifikace problému v okolí, metody hledání řešení problémů,

Podnikatelská vize – nápady, podnikatelský plán, lean canvas, validace podnikatelských záměrů

Základní právní úprava podnikání – živnostenské podnikání, podnikání obchodních korporací

Základy marketingu pro podnikatele – marketingové koncepce, marketingový informační systém

Marketingové nástroje – analýza prostředí, marketingový mix – výrobek, služba, cena, distribuce, propagace

Mezipředmětové vazby – propojení předmětů, projektová výuka

Cíle školení

Hlavním cílem kurzu je osvojení kreativních a aktivizačních metod výuky podnikavosti formou praktických činností. Pedagogové získají praktické informace k projektové výuce zaměřené na rozvoj podnikavosti na modelovém příkladu postupu od nápadu po založení firmy.

Zároveň je pozornost věnována i příkladům dobré praxe v oblasti řízení marketingových aktivit. Veškeré získané znalosti jsou využitelné při výuce ekonomických předmětů.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář