šablony

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů - Time management, sociální interakce a zvládání náročných situací


Číslo akreditace

14516/2022-5-653

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků s akcentem na jeho využití v různých kontextech a situacích v profesi. Vybavuje účastníky sebediagnostickými nástroji a také představuje sebepoznávací techniky a strategie,  díky kterým mohou pedagogičtí pracovníci lépe interagovat v osobním i profesním životě a lépe tak chápat a fungovat ve vztazích s druhými lidmi a v různých kontextech. Zároveň se zaměřuje na náročné aspekty profese a to, jak efektivně fungovat v různých situacích, chápat je, interagovat v nich a vyrovnávat se s nimi.

Seminář pak také zdůrazňuje formu sebepoznání v různých komunikačních situacích a vlastní komunikační schémata a efektivnější způsoby komunikace v různých kontextech a ve specifickým situacích spojených s pedagogickým působením.

Představeny jsou specifika některých interakcí v pedagogické profesi, efektivní práce s časem a zvládání zátěžových a problematických situací v životě i profesi. V rámci semináře budou představeny některé techniky efektivního a méně efektivního vyjednávání s využitím přístupu zaměřeného na řešení (SF).

Cíle školení

Účastník semináře:

1.     dokáže rozpoznat a identifikovat některá specifika své osobnosti a některé vzorce chování, často skryté,

2.     umí využít některé běžné autodiagnostické metody pro posouzení „já tady a teď, já dříve a nyní“,

3.     dokáže pracovat se specifickým osobnostním nastavením a využít své jedinečnosti při práci v různých kontextech,

4.     dokáže šířeji a jinak interpretovat některé interakce osobnosti s prostředím,

5.     dokáže si uvědomit propojení profesního a soukromého života a bude si vědom vzájemné provázanosti a reciprocity,

6.     seznámí se zásadami sebeprezentace a některými „pastmi“ v rámci pedagogické profese,

7.     dokáže lépe využívat některé asertivní techniky při zvládání náročných situací,

8.     naučí se některým komunikačním technikám z přístup orientovaného na řešení (SFT), které je možné využít při komunikaci v pedagogické profesi

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář