Šablona

Genetická metoda čtení a psaní


Číslo akreditace

26332/2019-2-959

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

  • genetická metoda čtení a psaní (z historie; co je to genetická metoda čtení a psaní, srovnání s analyticko-syntetickou metodou)
  • představení učebnic různých nakladatelství
  • metodický postup
  • video záznam z výuky
  • interaktivní učebnice
  • aktivity do výuky

  Pomocí této techniky se děti naučí během dvou měsíců plynule číst a psát. Žáci jsou získáni pro samostatné čtení a tvůrčí „dílny“ psaní. Genetická metoda napomáhá předcházet VPU (dyslexie). Děti se neučí pomocí slabikáře, jedná se o protipól analyticko – syntetické metody. Děti neslabikují. Efektivní metoda pro čtení a psaní s porozuměním. Jedná se o prakticky zaměřený seminář, který bude doplněn videozáznamem ze školní praxe.  

Cíle školení

Učitelé ZŠ získají ucelený soubor  metod, her, námětů a postupů jak rozvíjet, aktivizovat a dále vést tak, aby se u dětí v průběhu školní docházky vytvářel pozitivní vztah k učení a dosahovalo se vzdělávací strategie rozvíjející kompetence dětí -  žáků .  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář