Šablona

Osobnostní rozvoj pedagogů volného času


Číslo akreditace

424/2020-4-193

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Představeny budou následující bloky:  

Role pedagoga volného času v procesu společného v zdělávání

  • mapa dovednostních a osobnostních kvalit pedagoga – vztah k dětem, vedení dětí a mládeže, mistrovství v oboru, osobní vyladěnost
  • klima zájmového útvaru pro realizaci společného vzdělávání

Věkové zvláštnosti dětí a mládeže z hlediska pedagogických potřeb

  • věkové zvláštnosti dětí a mládeže (úroveň pedagogické psychologie)
  • motivace k dosahování cíle
  • hodnocení v oblasti volnočasových aktivit

Vývoj sebereflexe dítěte z hlediska využití pro motivaci a hodnocení

  • vývoj sebereflexe a její individuální zvláštnosti
  • specifika individualizace v rámci motivace a hodnocení ve volnočasových aktivitách
  • potřeby – jako východiska motivace
  • úskalí sebereflexe jednotlivých věkových skupin
  • rozvoj aspirace v rámci společného vzdělávání – zajištění pocitu úspěchu u všech

 

Cíle školení

Komplexní náhled na volnočasové aktivity z hlediska možností společného vzdělávání. Volnočasové aktivity jsou kvalitním prostorem pro společné vzdělávání. Hledání a pochopení věkových rozdílů z hlediska stanovování cílů, motivace a hodnocení. Pedagogové volného času si v praktických činnostech vyzkouší formou vlastní zkušenosti aktivity, které napomáhají k tvorbě osobnosti dítěte prostřednictvím volnočasových aktivit.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář