Šablona

Pokusy a objevy v MŠ


Číslo akreditace

16924/2019-2-726

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

V úvodní části bude věnována pozornost začlenění pokusů a experimentace dětí do systému práce v předškolním vzdělávání. Polytechnická výchova a její význam v MŠ = jako nedílná součást praktických zkušeností a dovedností dětí, její význam pro přípravu na školní učení, pěstování pracovních návyků, budování vztahu k experimentování a tvořivému myšlení.

Význam požadavků na: odpovídající prostředí, pomůcky, postupy, osvědčené metody, pracovní záznamy apod.

 

 

V průběhu pracovní dílny se pedagogové seznámí s možnostmi a způsoby, jak děti motivovat k zájmu o fyzikální jevy, jak dávat do souvislostí známé skutečnosti a poznatky z experimentů, uplatňovat technickou představivost a vynalézavost. Zároveň si vyzkouší z každé oblasti několik konkrétních experimentů a tím obohatí svůj pedagogický repertoár. Veškeré pokusy jsou vybrány s ohledem na bezpečnost dětí (jsou používány běžné předměty, barvy, potraviny, jar, žádný oheň ani speciální chemikálie).

V průběhu celého semináře budou učitelé diskutovat o vlastních zkušenostech, námětech, vyzkouší si nové náměty a nápady, vyrobí si pomůcky a výrobky do svého pedagogického portfolia.

 

Obsah fyzikálních pokusů:

§  hry se vzduchem (včetně foukaných pokusů, výroba a házení různých letadélek, bublifuky, větrníky, padáčky, bublinková lahev,.)

§  hry s optikou (s lupami, dalekohledem, se zrcadly, se světlem + rozklad světla, optické hry a klamy, výtvarný rámeček,…)

§  hry s vodou a barvami (přenášení vody, poměřování objemu, savost materiálů, zapouštění barev, průsvity barev, míchání, kouzla se sáčkem a se skleničkou, plave-neplave + jak to změnit,…)

§  hry s potravinami (povrchové napětí vody, chemická reakce kypřícího prášku a octa, změna barev vlivem dochucení = vliv zásad a kyselin, …)

§  hry s akustikou (chvění strun, blána – bubínek z balónku, vzduchová trubice, plátkové chvění,…) – poznávání, výroba zvučícího nástroje

§  hry magnetismem (co je magnetické, síla magnetu, hry s upravenými předměty, magnetické stavebnice, pokusy s didaktickými sadami,…)

§  různé další hry, při kterých se zkoumá: váha, síla, pevnost, odstředivá síla, měkkost – tepelná nestálost, tření, nakloněná rovina, gravitace (těžiště),…

 

Cíle školení

Pedagogové si utřídí informace z oblasti fyzikálních zákonitostí, které jsou obsahově přístupné dětem předškolního věku. Zároveň si ujasní principy, na kterých stojí aktivity a pokusy, které jsou zkoumány. Formou praktických činností si vyzkoušejí přípravu i průběh některých pokusů. Sami navrhnou či vyzkoušejí osvědčené formy záznamů, pracovních listů, fotosběr, statistiku a podobné metody, kterými lze pokusy dokumentovat.

Nedílnou součástí semináře bude vzájemná diskuze, sdílení zkušeností, obohacení informací vlastními zkušenostmi účastníků.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář