šablony

Jak pracovat s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seznámení pedagogického pracovníka s postupem školy po obdržení Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Seminář reflektuje tato témata: - Legislativa v oblasti podpůrných opatření - Podpůrná opatření – obecně, práce s Katalogem, úprava ŠVP - Zadávání údajů z doporučení do evidence školy, do školní matriky - Vedení dokumentace o podpůrných opatřeních - Financování podpůrných opatření  

Cíle školení

Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky činnosti školy spojené s obdržením Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP, mimo jiné se zadáváním údajů z Doporučení do evidence školy a školské matriky, dále o možnostech vedení dokumentace a financování podpůrných opatření.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář