Šablona

Jak pracovat s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními potřebami


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seznámení pedagogického pracovníka s postupem školy po obdržení Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Seminář reflektuje tato témata: - Legislativa v oblasti podpůrných opatření - Podpůrná opatření – obecně, práce s Katalogem, úprava ŠVP - Zadávání údajů z doporučení do evidence školy, do školní matriky - Vedení dokumentace o podpůrných opatřeních - Financování podpůrných opatření  

Cíle školení

Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky činnosti školy spojené s obdržením Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP, mimo jiné se zadáváním údajů z Doporučení do evidence školy a školské matriky, dále o možnostech vedení dokumentace a financování podpůrných opatření.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář