šablony

Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Program je zaměřen na výkladu principu poskytování podpůrných opatření 1. – 5. stupně na 1. stupni ZŠ, dále vypracování PLPP a IVP pro žáky se speciálními potřebami.

 

Legislativa v oblasti podpůrných opatření, legislativní změny, podmínky v poskytování PO 1. – 5. stupně, úprava ŠVP

Podpůrná opatření 1. stupně – základní pedagogická diagnostika

Tvorba a využití PLPP ve vzdělávání žáků, poradenská činnost, intervence školy

Praktické vypracování PLPP, diskuze a rozbor PLPP

Podpůrná opatření 2.-5. stupně, specifika jednotlivých stupňů, spolupráce s asistentem pedagoga

IVP – struktura, obsah, úpravy obsahu vzdělávání a výstupů

Praktické vypracování IVP, diskuze a rozbor IVP

 

Cíle školení

Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky tvorby a využití PLPP a IVP, vysvětlit pravidla tvorby, úpravu metod výuky, úpravy vzdělávání a hodnocení žáků bez Doporučení ŠPZ a s Doporučením PPP a SPC.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

KURZY LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDINGU PRO UČITELE

Základní i doškolovací

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář