Šablona

Jak vypracovat PLPP a IVP na 1. stupni ZŠ


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Program je zaměřen na výkladu principu poskytování podpůrných opatření 1. – 5. stupně na 1. stupni ZŠ, dále vypracování PLPP a IVP pro žáky se speciálními potřebami.

 

Legislativa v oblasti podpůrných opatření, legislativní změny, podmínky v poskytování PO 1. – 5. stupně, úprava ŠVP

Podpůrná opatření 1. stupně – základní pedagogická diagnostika

Tvorba a využití PLPP ve vzdělávání žáků, poradenská činnost, intervence školy

Praktické vypracování PLPP, diskuze a rozbor PLPP

Podpůrná opatření 2.-5. stupně, specifika jednotlivých stupňů, spolupráce s asistentem pedagoga

IVP – struktura, obsah, úpravy obsahu vzdělávání a výstupů

Praktické vypracování IVP, diskuze a rozbor IVP

 

Cíle školení

Cílem kurzu je přinést krátký vhled do problematiky tvorby a využití PLPP a IVP, vysvětlit pravidla tvorby, úpravu metod výuky, úpravy vzdělávání a hodnocení žáků bez Doporučení ŠPZ a s Doporučením PPP a SPC.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář