Šablona

Komunikace s obtížně zvladatelným žákem


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Kurz je určen pedagogům na běžných i speciálních školách, kteří se setkávají u svých žáků s chováním, které zvládají jen s vypětím všech sil a hledají nové možnosti, jak s těmito dětmi pracovat. Teoreticky se podíváme na problematiku poruch chování, zaměříme se na etiologii, diagnostiku a možnosti výchovné práce. Naučíme se několik technik, které mohou komunikaci s takovými žáky usnadnit. Samozřejmě se budeme bavit i o variantách, kdy dítě odchází z běžné školy do speciálně pedagogického zařízení (např. dětský domov se školou) či se z takového zařízení vrací.

Cíle školení

Účastníci se po skončení semináře budou orientovat v systému péče o jedince s poruchami chování a budou lépe chápat projevy těchto dětí. Hlavním cílem kurzu je posílit pedagogy v užívání různých komunikačních technik, které jim pomohou adekvátně na tyto projevy reagovat. Teoreticky budeme vycházet z některých psychoterapeutických zásad i principů videotréninku. Po absolvování semináře by se měl pedagog cítit ve třídě jistější a měl by si rozšířit škálu svých verbálních i neverbálních dovedností.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář