Šablona

Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost rozšiřování profesních kompetencí pedagogů i dalších osob, které na výchovně vzdělávacím procesu podílejí.   Školení reflektuje tato témata: - kritéria přijetí dvouletého dítěte do MŠ z pohledu platné legislativy v ČR - úprava prostředí a podmínky MŠ pro nástup dvouletého dítěte (z hlediska personálního zajištění, organizace výchovně vzdělávacího procesu, připravenosti prostředí a nabídky aktivit) - akceptace specifických požadavků vzhledem k věkovým a vývojovým zvláštnostem dvouletých dětí - adaptace na prostředí MŠ, spolupráce rodiny a MŠ pro eliminaci obtíží při nástupu do MŠ - vzdělávací strategie a organizace práce s dvouletými dětmi vedoucí k jejich optimálnímu rozvoji - výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti v teorii i praxi - pohybové hry a sportovní aktivity vhodné pro dvouleté děti v MŠ i venkovním prostředí - seznámení s literaturou k samostudiu  

Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři – od legislativy, přes nástup, adaptaci, spolupráci s rodinou, připravenost prostředí, vývojová specifika dvouletého dítěte až po metody a formy práce s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti. Nedílnou součástí jsou ukázky aktivit pro dvouleté děti s možností vyzkoušení.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář