Šablona

Osobnostní a sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Seminář je zaměřen na problematiku zařazování dvouletých dětí do MŠ všech oblastí, které s tím souvisí. Téma školení navazuje na dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a nutnost rozšiřování profesních kompetencí pedagogů i dalších osob, které na výchovně vzdělávacím procesu podílejí.   Školení reflektuje tato témata: - kritéria přijetí dvouletého dítěte do MŠ z pohledu platné legislativy v ČR - úprava prostředí a podmínky MŠ pro nástup dvouletého dítěte (z hlediska personálního zajištění, organizace výchovně vzdělávacího procesu, připravenosti prostředí a nabídky aktivit) - akceptace specifických požadavků vzhledem k věkovým a vývojovým zvláštnostem dvouletých dětí - adaptace na prostředí MŠ, spolupráce rodiny a MŠ pro eliminaci obtíží při nástupu do MŠ - vzdělávací strategie a organizace práce s dvouletými dětmi vedoucí k jejich optimálnímu rozvoji - výtvarné, dramatické a další tvořivé činnosti v teorii i praxi - pohybové hry a sportovní aktivity vhodné pro dvouleté děti v MŠ i venkovním prostředí - seznámení s literaturou k samostudiu  

Cíle školení

Účastníci semináře se seznámí s problematikou zařazování dvouletých dětí do MŠ v celé šíři – od legislativy, přes nástup, adaptaci, spolupráci s rodinou, připravenost prostředí, vývojová specifika dvouletého dítěte až po metody a formy práce s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti. Nedílnou součástí jsou ukázky aktivit pro dvouleté děti s možností vyzkoušení.  

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

KURZ PRVNÍ POMOCI SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÝ VĚK

Pro pečující osoby v dětských skupinách, chůvy, pedagogy a personál MŠ a pro rodiče
 

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kurz k získání kvalifikace pro praci na pozici pracovník v sociálních službách

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku rozšiřujícího vzdělávání chův.

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář