Šablona

Zavedení systému hodnocení a tvorba objektivně měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice v ZŠ – školení sborovny


Číslo akreditace

13874/2021-4-633

Hodinová dotace

16 vyučovacích hodin

Obsah školení

Účastníci získají know-how, jak efektivně provázat hodnocení s odměňováním a rozvojem tak, abyste motivovali zaměstnance k výkonnosti, osobnímu rozvoji a žádoucí zaměstnance i ke stabilitě.

Cíle školení

Cílem semináře je seznámit se s jednotlivými etapami tvorby systému hodnocení od výběru metod hodnocení přes nastavování měřitelných ukazatelů pro jednotlivé pracovní pozice až po trénink hodnotitelů ve vedení hodnotících pohovorů.

Základním cílem semináře, není jen představit jak hodnocení tvořit (to ma za cíl program určen pouze pro vedoucí pedagogické pracovníky v rozsahu 8 hodin), ale seznámit s tímto procesem také všechny pedagog. pracovníky, a umožnit tak prostor pro konstruktivní dialog mezi vedením a pedagogickým sborem.

Školení je koncipováno čistě jako školení pro celou zborovnu a využívá konkrétni příklady, ukazovatele a problémy.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář