Šablona

Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření prvního stupně v ZŠ


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Obsah semináře je zaměřený na výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně především jde o vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), přehled a volbu strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy organizace vzdělávání a hodnocení žáků, které mohou pedagogové využít v základním vzdělávání bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ). Součástí programu je prezentace/vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat základní pedagogickou diagnostiku v praxi a jak získané informace interpretovat a využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.  Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským pracovníkem školy.Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP ZV a návazně s aktuálním ŠVP ZV školy.

Cíle školení

Účastníci:

a)     seznámí se s principy podpůrného opatření prvního stupně,

b)     porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP) žáka,

c)     naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář