Šablona

Tvorba IVP žáka ZŠ v rámci přiznaného podpůrného opatření


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.v platném znění) a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. a je zaměřený na tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu žáka základní školy.

Seminář je obsahově rozdělen na dvě části - část teoretickou (viz vyhláška č. 27/2016 Sb.) a část praktickou.Obsahem teoretické části jsou informace o principech podpůrných opatření, seznámení se se strukturou a obsahem Doporučení školského poradenského zařízení ŠPZ  (PPP, SPC) pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a způsoby, jak na jeho základě vypracovat funkční IVP (např. úpravy obsahu vzdělávání, úpravy očekávaných výstupů vzdělávání, organizaci výuky, hodnocení, …). Součástí je i objasnění vztahů RVP ZV/ŠVP a IVP pro žáky se SVP a objasnění principů tvorby IVP pro žáka nadaného a mimořádně nadaného. Získané teoretické poznatky si účastník ověří v praktické části semináře vytvořením IVP na základě konkretnho zadání – modelového doporučení.

Cíle školení

Účastníci se seznámí s principy podpůrných opatření 1. – 5. st., porozumí obsahu Doporučení ŠPZ, seznámí se s formulářem IVP a práce s ním, osvojí si zapracování obsahu doporučeného podpůrného opatření do IVP a naučí se vypracovávat IVP a využívat jej v praxi.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář