Šablona

Podpůrná opatření v rámci inkluze – první stupeň PO


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Blok je zaměřený na výklad a objasnění principů prvního stupně PO a návazně o vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), úpravu metod výuky (metod, forem a didaktických postupů), úpravy v organizaci vzdělávání a hodnocení dětí, žáků, studentů, které pedagogové využívají bez doporučení ŠPZ, s důrazem na specifičnost vzdělávání ve škole a školním zařizení. Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky (PD) - využívání základní PD v praxi, využití získaných informací v rámci výchovně vzdělávacího procesu při tvorbě PLPP a i k aktivnímu zapojení dítěte, žáka, studenta do výuky a k respektování jeho osobnostních dispozic s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky.  Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců (ZZ) při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů školy s ředitelem, či se školním poradenským pracovištěm (ŠPP). Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP pro daný typ školy a návazně s aktuálním ŠVP konkrétní školy.

Cíle školení

Účastník:

·       seznámí se s principy podpůrných opatření 1. – 5. st.,

·       porozumí využití metod pedagogické diagnostiky ke zjištění/rozhodnutí, že je nutné vypracovat plán pedagogické podpory (PLPP),

·       naučí se vytvářet PLPP a využívat jej v praxi.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář