Šablona

Podpůrná opatření v rámci inkluze – hodnocení


Číslo akreditace

875/2022-4-185

Hodinová dotace

8 vyučovacích hodin

Obsah školení

Obsah bloku je zaměřen na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji dítěte, žáka, studenta – dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. Cílem interaktivního semináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, které vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole, zároveň i jak rodičům podávat zpětnou vazbu o pokrocích či nedostatcích u žáka. Součástí modulu je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Cíle školení

Účastník:

  • zvládne strategické postupy pro hodnocení vzhledem k výukovým cílům,
  • naučí se vytvářet kritéria hodnocení ve vztahu k očekávaným výstupům ŠVP pro své vyučovací hodiny, či jednotky,
  • dokáže vytvořit vlastní hodnotící a sebehodnotící nástroje pro hodnocení průběhu, pokroku a výsledků práce jednotlivce,
  • vyzkouší si volbu různých metod hodnocení s cílem podpořit motivaci a přispět prostřednictvím hodnocení k naplňování cílů učení všech,
  • prakticky porovná rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocením a dopad obojího na celkový proces učení.

Chci dostávat nabídky školení

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonicky +420 734 839 966
po – pá 8:00 – 16:00
Další vzdělávání: info@zretel.cz
Rekvalifikace: rekval@zretel.cz
Kontaktní formulář

ŠABLONY OP JAK

Naše semináře a kurzy DVPP jsou vhodné i do tzv. Šablon v rámci Operačního programu Jan Ámos Komenský (2021 - 2027)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů
KOMBINOVANÉ
ONLINE + praxe
Nově lze hradit ze Šablon OP JAK

CHŮVA PRO DĚTI V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Nové termíny zkoušek a přípravných kurzů

DVPP ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení DVPP také online - formou webinářů. Šablony OP JAK je možné realizovat také ONLINE.

PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ONLINE

Nabízíme akreditovaná školení pro sociální služby online - formou webinářů. Online vzdělávání pro sociální služby je MPSV umožněno po celou dobu platnosti akreditace.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHŮV

Připravili jsme nabídku prohlubujícího vzdělávání Chův pro děti do zahájení povinné školní docházky.

ŠKOLENÍ NA MÍRU

Všechna naše školení zajistíme také na míru na Vašem pracovišti pro Váš pracovní tým:
Pro učitele (DVPP)
Pro sociální služby
Nezávazná poptávka

GERONTOOBLEK - SIMULACE STÁŘÍ

Zážitkový workshop s akreditací MPSV Podrobnosti zde.

LEKTORSKÁ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o spolupráci na pozici lektor, rádi Vás přivítáme v našem týmu. Požadavky naleznete zde.

Kalendář